fbpx

สัมมนา

เสริมองค์ความรู้ เพิ่มโอกาสทางธุรกิจกับหลากหลายหัวข้อสัมมนา
จากผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาหารของประเทศ
ติดต่อสอบถามสัมมนาฟรี
คุณนวลทิพย์ ขำวัฒนพันธุ์
โทรศัพท์ : 02-838-9999 ต่อ 1400 โทรสาร : 02-760-8880
อีเมล์ : [email protected]
คุณสุภัทรา โตเอี่ยม
โทรศัพท์ : 02-838-9999 ต่อ 8311 โทรสาร : 02-760-8880
อีเมล์ : [email protected]