เกี่ยวกับงาน

มหกรรมเครื่องจักรแปรรูปอาหารและบรรจุภัณฑ์นานาชาติ ครั้งที่ 9
เกี่ยวกับงาน
Food Pack Asia เป็นงานแสดงสินค้าชั้นนำ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในแวดวงอุตสาหกรรมเครื่องจักรอาหารและบรรจุภัณฑ์ ในด้านการจัดซื้อ จัดหา และการลงทุนในอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม และอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ และเป็นงานแสดงสินค้าที่ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ตัวแทนจำหน่ายทั่วเอเชีย ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ในด้านอุตสาหกรรมอาหาร และเครื่องดื่ม การแปรรูป บรรจุภัณฑ์ และอุตสาหกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ต่างมุ่งหวังและเฝ้ารอที่จะเข้าร่วมงาน ซึ่งไม่เพียงแต่ความต้องการในการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและการบริการของพวกเขาเพียงเท่านั้น แต่ยังให้ความสนใจในการอัพเดตข่าวสารข้อมูลเทคโนโลยีใหม่ๆ นวัตกรรมที่ทันสมัยและยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเชื่อมต่อและขยายเครือข่ายระหว่างผู้ซื้อ ผู้ขาย และผู้ผลิตโดยตรง นอกจากนั้น Food Pack Asia ยังมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ไปสู่ระดับโลก
สำหรับงาน Food Pack Asia 2018 ที่จะจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 9 นี้ จะเป็นศูนย์กลางในการอัพเดตข้อมูลข่าวสารและไอเดียใหม่ๆ เพื่อช่วยในการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและขีดจำกัดในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ สำหรับการเตรียมพร้อมเข้าสู่ยุค Food Tech 4.0 ดังนั้น งาน Food Pack Asia 2018 นี้มีเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำในการปฏิวัติขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ในมุมมองที่แตกต่างจากเดิม เนื่องจากเทคโนโลยีดิจิตอลได้เริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญในแวดวงอุตสาหกรรมทั้งหมด ผู้ประกอบการและนักอุตสาหกรรมควรเล็งเห็นถึงความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีดิจิตอล เพื่อที่จะพัฒนาและสามารถเป็นผู้นำในเทคโนโลยีกระแสหลักแห่งวงการอุตสาหกรรมยุคใหม่
ทั้งหมดนี้ ท่านสามารถหาคำตอบได้ ในงาน “Food Pack Asia 2018 ครั้งที่ 9 Food Tech 4.0” งานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งอุตสาหกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์นานาชาติ