fbpx

เทคโนโลยีเภสัชกรรม

บริษัท สเวนเทค (ประเทศไทย) จำกัด
SWENTECH (THAILAND) LTD.
Booth No. M49-M57, M61-M72
บริษัท สเวนเทค (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทที่ให้บริการทางด้านนำเข้าเครื่องจักรจากประเทศจีน โดยประสบการณ์มากกว่า 26 ปี ได้รับมอบหมายจากสินค้าคุณภาพสูง 10 กว่ายี่ห้อ ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย

More detail…