ไฮไลท์สินค้าปี 2018

asiaengineeringpac

ASIA ENGINEERING PAC CO.,LTD.
Booth No. M46-M51

More detail…

CHANGZHOU XIANFEI PACKAGING EQUIPMENT TECHNOLOGY CO.,LTD.
Booth No. L29-L30

More detail…

D-SMART CO.,LTD.
Booth No. K31-K34

More detail…

front-dsi

DSI CORPORATION CO.,LTD.
Booth No. O43,O45

More detail…

front-energy

ENERGY SAVING PRODUCT CO.,LTD.
Booth No. Q43-Q46

More detail…

front-epsilon

EPSILON CO.,LTD.
Booth No. O50,O52

More detail…

FPT FOOD PROCESS TECHNOLOGY CO.,LTD.
Booth No. J01-J08

More detail…

FOREFRONT FOODTECH CO., LTD.
Booth No. J11-J16

More detail…

front-grisrianthong

GRISRIANTHONG CO.,LTD.
Booth No. S44,S46

More detail…

HAITEL MACHINERY CO.,LTD.
Booth No. O17-O18

More detail…

front-hitechfood

HITEC FOOD EQUIPMENT CO.,LTD.
Booth No. K01-K08

More detail…

front-hualian

HUALIAN THAI CO.,LTD.
Booth No. L19-L22

More detail…

front-inspire

INSPIRE MACH CO.,LTD.
Booth No. N19-N24

More detail…

INTERMACH AND SERVICE CO., LTD.
Booth No. O01-O12

More detail…

front-khunnarin

KHUNNARIN CO.,LTD.
Booth No. N13-N18

More detail…

front-l4m

L4M TRADING CO.,LTD.
Booth No. U09-U10

More detail…

front-lazstep

LAZ STEP LTD.
Booth No. O44,O46

More detail…

front-markem

MARKEM-IMAJE CO.,LTD.
Booth No. J31-J34

More detail…

front-master

MASTER PET CO.,LTD.
Booth No. I46-I51

More detail…

front-npb

N.P.B. MACHINE AND SERVICE CO., LTD.
Booth No. L11-L16

More detail…

nc

NC BAKERY EQUIPMENT CO.,LTD.
Booth No. K11-K20

More detail…

front-nipe

NISHIMURA POWDER ENGINEERING (THAILAND) CO., LTD.
Booth No. O53

More detail…

front-ntek

NTEK PLAS CO.,LTD.
Booth No. N34-N45

More detail…

front-packmate

PACKMATE (THAILAND) CO.,LTD.
Booth No. Q31-Q36

More detail…

front-pascal

PASCAL INTERTECH CO.,LTD.
Booth No. J21-J24

More detail…

PHATARAKRON MACHINERY CO.,LTD.
Booth No. M31-M45

More detail…

lpositron1

POSITRON ENGINEERING CO., LTD.
Booth No. S53

More detail…

front-s&s

S&S MULTIPRODUCTS CO.,LTD.
Booth No. S27-S30

More detail…

front-sabklang

SAB KLANG THONG INTERNATIONAL CO., LTD.
Booth No. O31-O36

More detail…

front-sanko

SANKO MACHINERY (THAILAND) CO.,LTD.
Booth No. J27-J30

More detail…

SHANDONG XIAOKANG MACHINERY CO.,LTD.
Booth No. L26-L28

More detail…


SIAM FOODS CONSULTANT CO., LTD.
Booth No. R01-R12

More detail…

SIAM GOLDEN SALES AND SERVICE CO.,LTD
Booth No. S01-S08

More detail…

Print

SIAMTHARAPACKING PART., LTD.
Booth No. H40-H45

More detail…

front-sunshine

SUNSHINE PRESS CO., LTD.
Booth No. Q49,Q51

More detail…

SWENTECH (THAILAND) CO., LTD.
Booth No. N46-N54,
N58-N69

More detail…

front-thaim

THAI M PACK CO.,LTD.
Booth No. S43,S45

More detail…


THAI POLYMER SUPPLY CO.,LTD.
Booth No. K27-K30

More detail…


front-chumpower

TRUMPO ENTERPRISE (THAILAND) CO., LTD.
Booth No. P01-P12

More detail…


T.U PACK CO.,LTD.
Booth No. M01-M18

More detail…


UKI FOODS TECHNOLOGY CO.,LTD.
Booth No. L01-L08

More detail…


front-vorawat

VORAWAT WIRE PRODUCTS INDUSTRIAL CO., LTD.
Booth No. O37-O40

More detail…