Food Industry News

สถาบันอาหารคาดส่งออกอาหารปี 59 ฟื้นตัวพุ่ง 1 ล้านล้านบาท

สถาบันอาหารประเมินส่งออกอาหารไทยปี 58 แนวโน้มหดตัว 1.7% มูลค่า 9 แสนล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2557 ที่มีมูลค่าส่งออก 9.15 แสนล้านบาท คาดปี 59 ฟื้นตัวด้วยอัตราเติบโตราว 8% ขึ้นไปแตะ 1 ล้านล้านบาท ส่วนปริมาณจะเพิ่มขึ้น 10% เมื่อเทียบกับปี 2558 พร้อมตั้งเป้าปี 2560 จะผลักดันยอดส่งออกให้ได้ 1.3 ล้านล้านบาท
นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า แนวโน้มการส่งออกสินค้าอาหารของไทยในปี 2558 นี้ประเมินว่าจะมีมูลค่า 9 แสนล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 1.7% ที่มีมูลค่าส่งออก 9.15 แสนล้านบาท ส่วนในปี 2559 คาดว่ายอดส่งออกจะพุ่งขึ้นไปแตะ 1 ล้านล้านบาท โดยขยายตัวราว 8% ส่วนปริมาณจะเพิ่มขึ้น 10% เนื่องจากประเทศผู้ผลิตอาหารทั่วโลกล้วนประสบภัยธรรมชาติทำให้มีปริมาณการผลิตลดลง โดยกระทรวงอุตสาหกรรมได้ตั้งเป้าส่งออกสินค้าอาหารให้ได้ 1.3 ล้านล้านบาทในปี 2560
สำหรับการส่งออกสินค้าอาหารของไทยในช่วง 6 เดือนแรก ปี 2558 พบว่ามีมูลค่า 424,900 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สินค้าหลักที่มีมูลค่าส่งออกลดลง ได้แก่ ข้าว (-5.5%), น้ำตาล (-3.7%), ทูน่ากระป๋อง (-14.0%) และกุ้ง (-12.8%) ส่วนสินค้าหลักที่มีมูลค่าส่งออกเพิ่มสูงขึ้น ได้แก่ ไก่ (+11.4%), แป้งมันสำปะหลัง (+23.4%), สับปะรดกระป๋องและน้ำสับปะรด (+8.2%) และกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรส (+1.3%)
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกในช่วงครึ่งปีแรก ได้แก่ เศรษฐกิจโลกชะลอตัว ทำให้ผู้บริโภคมีกำลังซื้อลดลง ปริมาณวัตถุดิบทางการเกษตรลดลงจากภัยแล้ง โดยเฉพาะกลุ่มพืชผักผลไม้ (สับปะรด ผลไม้เมืองร้อนอื่นๆ) ราคาสินค้าเกษตรอาหารอ่อนตัวลงตามภาวะเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะจีนที่เป็นประเทศผู้บริโภครายใหญ่ นอกจากนี้ยังมีอีกหลายปัจจัยที่ทำให้ราคาสินค้าอาหารอ่อนตัวลง ซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละสินค้า เช่น ราคาวัตถุดิบ (ปลาทูน่า) ที่ลดลงจากปริมาณปลาที่จับได้มาก รวมทั้งมีอุปทานส่วนเกินในตลาดกุ้ง ไก่ น้ำตาล เป็นต้น
นายยงวุฒิเผยต่อว่า การส่งออกสินค้าอาหารในช่วงครึ่งปีหลังคาดว่าจะมีมูลค่า 475,100 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากเศรษฐกิจโลกยังชะลอตัว ผู้บริโภคจึงระมัดระวังการใช้จ่าย การอ่อนค่าของเงินสกุลประเทศคู่ค้าต่อดอลลาร์สหรัฐ เช่น ยูโร เยนญี่ปุ่น รวมทั้งเงินหยวนของจีน เป็นต้น ราคาสินค้าเกษตรอาหารยังอยู่ในระดับต่ำฉุดรายได้จากการส่งออกลดลง ขณะที่สถานการณ์ภัยแล้งยังไม่คลี่คลาย แม้เข้าสู่ฤดูฝนแต่ปริมาณน้ำฝนที่ตกยังน้อยมากโดยเฉพาะในเขตทุ่งราบเจ้าพระยา ทำให้น้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่มีปริมาณน้อย ซึ่งจะส่งผลต่อปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตรในช่วงครึ่งปีหลังต่อเนื่องไปจนถึงฤดูการผลิตหน้า ส่วนปัจจัยสนับสนุนสำคัญที่จะช่วยประคับประคองการส่งออก ได้แก่ การอ่อนค่าของเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ การขยายตัวของการส่งออกไก่ไปยังประเทศคู่ค้าสำคัญ รวมทั้งการส่งออกสินค้าอาหารประเภทต่างๆ ไปยังตลาดในอาเซียน ซึ่งยังมีความต้องการสินค้าอาหารจำเป็นพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง ภาพรวมการส่งออกอาหาร ณ สิ้นปี 2558 คาดว่าจะมีมูลค่า 900,000 ล้านบาท หดตัวลงร้อยละ 1.7 จากปี 2557
นายยงวุฒิกล่าวเพิ่มเติมว่า สินค้าบางตัวก็มียอดส่งออกดีขึ้น บางตัวก็ลดลง ดังนั้นมูลค่าการส่งออกจะเติบโตมากหรือน้อยไม่ได้มีเพียงปัจจัยการสนับสนุนของไทยอย่างเดียว ยังขึ้นกับนโยบาย มาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี หรือเอ็นทีบีของประเทศอื่นๆ ด้วย ทั้งนี้ สถาบันอาหารจะเร่งดำเนินการ 3 ด้านเพื่อให้ไปถึงเป้าหมาย 1.3 ล้านล้านบาทในปี 2560 ได้แก่ 1. สนับสนุนข้อมูลความเปลี่ยนแปลงของสินค้าอาหารประเภทต่างๆ เพื่อให้เอกชนไทยปรับตัวได้ทัน 2. ช่วยโปรโมตคุณค่าอาหารไทย ความปลอดภัย โภชนาการของสินค้าประเภทต่างๆ ในประเทศตลาดหลัก 3. ทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงพาณิชย์ เพื่อผลักดันให้ยอดส่งออกเติบโต
อย่างไรก็ตาม สถาบันอาหารตั้งเป้าปีหน้าจะยกระดับมาตรฐานการตรวจรับรองสินค้าอาหารของไทยให้เป็นมาตรฐานที่ยอมรับในกลุ่มประเทศอาเซียน และในอีก 4 ปีข้างหน้าจะยกระดับสู่มาตรฐานโลกให้นานาชาติทั่วโลกยอมรับในมาตรฐานการตรวจสอบสินค้าอาหารของสถาบันอาหาร ซึ่งจะเป็นการยกระดับมาตรฐานอาหารของไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
ที่มา : ASTV ผู้จัดการออนไลน์