fbpx

Food Pack Asia @ Chiang Mai

ขอขอบพระคุณท่านลูกค้า บรรดาองค์กรผู้ให้การสนับสนุนและผู้เข้าชมงานทุกท่านที่ได้เข้าร่วมงาน Food Pack Asia 2017@Chiangmai ซึ่งเสร็จสิ้นและประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยภายในงานได้เกิดความร่วมมือและการขยายเครือข่ายทางธุรกิจเป็นอย่างมากระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อทั้งจากจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง แพร่ และจังหวัดใกล้เคียงอื่นๆในภาคเหนือ รวมทั้งบรรดานักธุรกิจจากประเทศเมียนมาร์ด้วย
ขอขอบคุณและพบกันใหม่อีกครั้งในงาน Food Pack Asia 2018@Chiangmai