Food Pack Asia @ KhonKaen

ทีมงาน Food Pack Asia ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้การสนับสนุน ที่ให้ความสนใจเข้าชมงาน Food Pack Asia 2017 @Khonkaen ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 4-6 สิงหาคม 2560 ณ เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น ที่ผ่านมา…..
พบกันอีกครั้งที่งาน Food Pack Asia 2018 @Esarn