fbpx

Post Show

งานแสดงเทคโนโลยี เครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม
และบรรจุภัณฑ์นานาชาติ ครั้งที่ 9 ปี 2018
อุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องเติบโตอย่างรวดเร็วตลอดหลายปีที่ผ่านมา และทวีความ สำคัญมากขึ้นเรื่อยๆต่อประชากรโลกซึ่งมีความต้องการอาหารเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาจเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่ไม่เพียงตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารและบรรจุภัณฑ์แต่ยังช่วยให้ธุรกิจอาหารและธุรกิจที่เกี่ยวข้องได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นจากการลงทุน และนั่นอาจเป็นเหตุผลที่ทำให้ งาน FOOD PACK ASIA 2018 ครั้งล่าสุดที่จัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมไบเทค เมื่อวันที่ 1-4 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ประสบความสำเร็จอย่างท่วมท้น
ตลอดระยะเวลา 4 วัน ในงาน FOOD PACK ASIA 2018 มีผู้เข้าชมงานและ ผู้ร่วมออกบูธเป็นจำนวนมาก ส่วนประกอบด้วย ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผู้จัดจำหน่ายในแวดวงอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารและบรรจุภัณฑ์ รวมถึงอุตสาหกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่สนใจ ภายใต้ธีมงาน “The Coming Revolution in Food and Beverage Manufacturing” มุ่งส่งเสริมและกระตุ้นผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจให้เกิดมุมมองใหม่ๆรอบด้านเพื่อเพิ่มพูนผลกำไรจากการดำเนินธุรกิจด้วยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอาหารยุค 4.0 ในงานนี้ ผู้เข้ายี่ยมชมงานยังได้สัมผัสกับหลากหลายเทคโนโลยีใหม่ๆอันทันสมัย และการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพสูงจากผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายชั้นนำที่มีชื่อเสียง ทั้งจากในประเทศไทยและจากต่างประเทศ ที่บูธและพาวิเลียนนานาชาติภายในงาน มีการจัดแสดง สาธิตและจำหน่ายเครื่องจักรแปรรูปอาหาร เครื่องจักรแปรรูปเนื้อสัตว์ เครื่องจักรการบรรจุ ตลอดจน อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับธุรกิจเบเกอรี่ โรงแรมและภัตตาคาร รวมถึงอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวมากมาย
Food Pack Asia 2018 แบ่งออกเป็น 5 โซนหลักคือ โซนอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร Food Processing, โซนอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ Smart Packaging for Food Tech 4.0, โซนอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม Drink Technology 2018, โซนอุตสาหกรรมโรงแรมและภัตตาคาร Hotel – Restaurant-Catering (HORECA) และอาหารปลอดภัย Food Safety 2018 ดังนั้น นอกจากผู้ร่วมงานจะได้ดำเนินธุรกิจการค้าแล้ว ยังได้รับประโยชน์จากกิจกรรมต่างๆอีกมากมายอาทิ การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจกับกว่า 40 องค์กรธุรกิจภาคเอกชนและภาครัฐที่มาร่วมในงานครั้งนี้ การจับคู่ธุรกิจ สัมมนาและการประชุมปฏิบัติการในหัวข้อต่างๆที่ทันกับแนวโน้ม ความนิยมพร้อมกับได้รับสาระความรู้ต่างๆจากการพบปะพูดคุย และการนำเสนอจากผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆที่มารวมงานครั้งนี้ เช่น “Digital Transformation and Future Food Industry” จากสถาบันอาหาร “Smart Packaging” a trend on focus around the world” จากสมาคมบรรจุภัณฑ์ไทย และ “How innovation and technology can increase product in beverage industry” จากผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เราหวังจะได้ต้อนรับทุกท่านอีกครั้งในงาน Food Pack Asia ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นปีที่ 10 ในปี 2019