เงื่อนไขการเข้าชมงาน

  • งานแสดงสินค้านี้เปิดสำหรับ นักธุรกิจ และผู้ประกอบการเท่านั้น
  • เข้าชมงานได้ฟรี โดย แสดงบัตรเชิญ/นามบัตร และกรอกข้อมูลลงทะเบียน
  • โปรดแต่งกายสุภาพ ไม่อนุญาตให้ผู้ใส่กางเกงขาสั้น เสื้อกล้าม หรือสวมรองเท้าแตะเข้าชมงาน
  • ไม่อนุญาติให้เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี เข้าชมงานเพื่อความปลอดภัย
  • ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเข้าชมงานโดยไม่แจ้งเหตุผล
  • ผู้ต้องการเข้าชมงานเป็นหมู่คณะ รวมทั้งนักศึกษา โปรดติดต่อผู้จัดงานล่วงหน้า