เทคโนโลยีเครื่องดื่ม

  • by
drink technology
ธุรกิจน้ำดื่มสามารถทำเป็นอาชีพอิสระ แม้ว่าจะมีหลายเจ้า หลายยี่ห้อ แต่คุณทราบหรือไม่ ว่าจำนวนที่มีอยู่ก็ยังคงไม่เพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภค เนื่องจากความต้องการน้ำดื่มในยุคโลกร้อนนี้มีมากขึ้นเรื่อยๆ ผลพวงจากจำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น วิถีชีวิต พฤติกรรมการดำเนินชีวิตของผู้คนก็เปลี่ยนไป สภาพอากาศ สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติก็แปรเปลี่ยน จนอาจกล่าวได้ว่า ทุกๆ สิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันล้วนแต่สนับสนุนให้ธุรกิจน้ำดื่มยังมีโอกาสเติบโตไปได้อีกไกล และน่าลงทุนสำหรับผู้ประกอบการหน้าใหม่เสมอ
  • เครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องดื่ม
  • ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่ม
  • เทคโนโลยีการบรรจุขวดและการบรรจุ เครื่องแพ็คขวด
  • เครื่องจักรและอุปกรณ์งานเป่าขึ้นรูป เครื่องเป่าขวด PET
  • เครื่องจักรแปรรูปนมและของเหลว
  • กระบวนการทำน้ำดื่ม ระบบทำน้ำให้บริสุทธิ์
  • เครื่องสวมฉลาก

ภายในงาน FOOD PACK ASIA 2020 ได้รวบเครื่องจักรสำหรับธุรกิจน้ำดื่มแบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นเครื่องเป่าขวด PET  เครื่องแพ็คขวด เครื่องบรรจุลงขวด เครื่องสวมฉลากขวด เครื่องชริ้งฟิล์ม เครื่องติดฉลากสติ๊กเกอร์ เครื่องตรวจเช็คขวด เครื่องแพ็คขวดน้ำ เครื่องแพ็คโหลขวด กระบวนการทำน้ำดื่ม ระบบทำน้ำให้บริสุทธิ์ มีบริการให้คำปรึกษาการวางระบบน้ำดื่มแบบครบวงจรให้กับผู้ที่สนใจทำธุรกิจ มางานเดียวครบจบในเรื่องธุรกิจน้้ำดื่ม

เครื่องจักรสำหรับเทคโนโลยีเครื่องดื่มภายในงาน
Food Pack Asia 2020

ETERNITY SALE AND SERVICE

BOOTH NO. B33,B35

NTEK PLAS

BOOTH NO. N46-N51

SHIMONO (THAILAND)

BOOTH NO. D33-D36

TRUMPO ENTERPRISE (THAILAND)

BOOTH NO. F68,F69