สัมมนา

ทางผู้จัดงานขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมรับฟังสัมมนาที่จัดขึ้นภายในงาน Food Pack Asia 2020 ผู้จัดงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้รับความรู้จากการสัมมนาเหล่านี้ แล้วพบกันใหม่อีกครั้งในวันที่ 27-30 มกราคม 2564 ที่ไบเทค บางนา
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

คุณนวลทิพย์ ขำวัฒนพันธุ์
โทร. 0 2838 9999 ต่อ 1400
อีเมล์ : [email protected]

คุณสุภัทรา โตเอี่ยม
โทร. 0 2838 9999 ต่อ 8602
อีเมล์ : [email protected]

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial