อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในโรงแรม

  • by
ธุรกิจโรงแรมเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้จำนวนมากให้แก่ประเทศไทย มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นทั้งด้านจำนวนผู้ประกอบการ จำนวนโรงแรม และจำนวนห้องพัก ตามการเติบโตของภาคการท่องเที่ยว ซึ่งในอดีต นักท่องเที่ยวและโรงแรมมักจะกระจุกตัวอยู่เฉพาะในกรุงเทพฯ และจังหวัดใหญ่ๆ แต่อย่างไรก็ตาม จากการกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวของภาครัฐและการประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวในหลาย ๆ จังหวัด ยิ่งกระตุ้นให้เกิดการลงทุนขยายธุรกิจโรงแรมเพิ่มขึ้นในจังหวัดท่องเที่ยวต่าง ๆ
  • วัสดุเครื่องมือและอุปกรณ์ทำความสะอาด
  • อุปกรณ์ครัวเชิงพาณิชย์
  • อุปกรณ์จัดเลี้ยงและการบริการ
  • ตู้แช่แข็ง / คูลเลอร์
  • อุปกรณ์ทำไอศกรีม / อุปกรณ์ทำเกล็ดหิมะ
  • ผู้ผลิตอุปกรณ์และเครื่องใช้ในโรงแรมและภัตตาคาร
  • เครื่องจักรและอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในโรงแรม
Food Pack Asia 2020

KLEANZ ASIA

BOOTH NO. P31-P34

SHIMONO (THAILAND)

BOOTH NO. D33-D36

THAI STEWARD SERVICES

BOOTH NO. E11-E14